CBTT: Miến nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán

Đăng ngày: 08/05/2019 bởi: IVAM
CBTT: Miến nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán


Công ty CP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn kể từ ngày 08/05/2019
Chi tiết vui lòng đăng tải theo đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/3of3dzodbes4iz3/CBTT+mi%E1%BB%85n+nhi%E1%BB%87m+Ms+Qu%E1%BB%B3nh.pdf
Trân trọng!